Informació econòmica

Creixement Global i Sostingut

Avinent Group és un holding empresarial que objectiva i avalua els seus resultats en funció d'un creixement estratègic i sostingut. A través de les seves línies de negoci, Avinent desenvolupa un pla de creixement anual que s'avalua periòdicament i se n'expliquen els resultats globalment a través d'una jornada informativa a tots els empleats.

Xifres anuals

Últim exercici

33M

Facturació (en EUROS)

+23%

Creixement

289

Professionals

66%

Exportació

Facturació

Creixement del 23% al 2021

Equip humà

289 professionals

FORMULARI

Informació del curs

FORMULARI

Programa de investigación