Informació econòmica

Creixement Global i Sostingut

Avinent Group és un holding empresarial que objectiva i avalua els seus resultats en funció d'un creixement estratègic i sostingut. A través de les seves línies de negoci, Avinent desenvolupa un pla de creixement anual que s'avalua periòdicament i se n'expliquen els resultats globalment a través d'una jornada informativa a tots els empleats.

Xifres anuals

Últim exercici

33M

Facturació (en EUROS)

+3%

Creixement

286

Professionals

45%

Exportació

Facturació

Creixement del 3% al 2022

Equip humà

289 professionals

FORMULARI

Inscripció del curs

FORMULARI

Programa de investigación