Hola! - CAT
Aquestes són les nostres línies de negoci. Hi podràs trobar les solucions més innovadores
Catàlegs
X
I aquests són els pilars fonamentals, l'ànima d'Avinent
Shop
Àrea Client
Hola! - CAT

Canal i codi ètic

Avinent Group té un compromís ferm amb el compliment normatiu i altres regulacions no legals que li són d’aplicació.

A continuació pots descarregar-te el nostre codi ètic:

Per altre banda, per tal de donar compliment a la llei 2/2023, si creu que hi pot haver algun incompliment d’aquesta normativa, es pot posar en contacte amb nosaltres mitjançant aquest canal. Però també pot efectuar aquesta comunicació presencialment a les nostres instal·lacions situades a la carretera de Navarcles, 107 de Santpedor. En aquest cas haurà de demanar per Responsable del Sistema Intern d’Informació per tal de poder realitzar-la correctament. Per últim, també pot realitzar la comunicació per telèfon, trucant al 908273465 i demanar també pel Responsable del Sistema Intern d’Informació. L’informem també que aquesta comunicació la pot realitzar de forma anònima, si ho creu oportú.

Avinent Group vol informar que els principis que regiran aquesta comunicació. Aquests principis són els de confidencialitat, anonimat (si ho creu oportú), i prohibició de represàlies (sempre que s’obri de bona fe).

Un cop formalitzi aquesta comunicació se li donarà resposta de recepció de la mateixa en un plaç de 7 dies naturals, tal i com estableix la pròpia llei. A cada comunicació se li assignarà un codi de seguiment i una contrasenya per tal que en pugui fer el seguiment. En cas de optar per una comunicació anònima, només podrà veure, quan entri amb aquestes dues claus, l’estat d’avanç de la mateixa.

Avinent Group té un termini de 3 mesos per tal de resoldre aquesta comunicació i es guarda el dret de poder demanar més informació al respecte per tal de poder esclarir els fets. Excepcionalment, i en cas de molta complexitat en lai investigació, aquest plaç es podrà veure’s allargat en 3 mesos més, tal i com també estableix la pròpia normativa.

Avinent Group el vol informar que les dades personals facilitades en aquesta comunicació així com totes les altres que es puguin recavar durant la investigació, seran tractades segons la normativa vigent de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679, de  27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les Dades Personals i a la lliure circulació d’aquestes, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre).

Per últim Avinent Group també vol informar que disposa de canals externs d’informació davant les autoritats competents (Agència Antifrau de Catalunya), així com també davant de les autoritats de la Unió Europea.