Objetius de Desenvolupament Sostenible 2030

Avinent Science and Technology afirma el seu compromís amb els ODS i ho fa, en una primera fase, posant el focus en 7 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible per a 2030. S’han escollit aquests objectius considerant, d’una banda, les parts interessades, dedicant-nos a complir les seves necessitats i expectatives, i per altra banda, els valors que tenim en l’organització.

Per a la nostra organització, és de vital importància fer arribar la feina constant que s’està realitzant als nostres clients i col·laboradors amb la finalitat de crear una xarxa de responsabilitat dins de el sector oral i posar en valor als actors que treballen amb finalitats clares i específics més enllà de l’negoci. Estem convençuts que l’aposta que fa Avinent per esdevenir una empresa més responsables afecta positivament a tot el sector. Gràcies a aquest esforç, construirem una nova odontologia que actuï com a motor de canvi de la societat.

En aquesta primera fase, classifiquem els ODS que treballarem en tres àmbits: Social, Mediambiental i Transversal.

Àmbit Social

En el primer àmbit, el Social, ens focalitzarem en l’ODS 3 “Salut i Benestar” i l’ODS 5 “Igualtat de Gènere”.

En aquest cas, hem adaptat les metes i els indicadors que ens proposa les Nacions Unides per plantejar uns objectius que s’ajustin a la nostra organització.

L’objectiu 3, “Salut i Benestar“, som conscients que les persones són el cor de les organitzacions, i per aquest motiu, ens comprometem, tant per al propi personal com per les seves famílies, a seguir desenvolupant el projecte d’empresa saludable “Avinent Health “amb noves accions i propostes concretes.

En l’objectiu 5, “Igualtat de Gènere“, actualitzem el Pla d’Igualtat ja efectiu des de l’any 2017, reafirmant així el nostre compromís amb la igualtat efectiva entre el personal de l’organització. L’objectiu és analitzar el compliment d’aquest pla amb la comissió d’igualtat, ja creada en el període anterior a aquesta comunicació.

Àmbit Medioambiental

En el segon àmbit, el Mediambiental, ens centrarem en l’objectiu 13, “Acció Climàtica” i l’objectiu 12, “Consum i Producció Responsable”. En aquest àmbit, hem de prendre consciència de com repercuteix en el medi ambient nostre ritme de vida, a nivell personal i col·lectiu. Com a organització tenim l’obligació de dur a terme accions que ajudin a cuidar i millorar el nostre entorn.

Pel que fa a l’objectiu 13, el grup Avinent treballa per substituir els gasos fluorants en els sistemes de climatització per altres que tinguin un impacte 5 vegades menor en l’efecte hivernacle. De la mateixa manera, revisem les nostres fonts d’origen energètic per, a partir d’ara, treballar amb empreses 100% respectuoses amb el medi ambient.

En l’objectiu 12, estem treballant des de fa anys en la substitució de maquinària seguint criteris ambientals per millorar la seva eficiència. D’altra banda, també portem a terme un canvi de substàncies químiques per altres més beneficioses per a les persones i el medi ambient. A més, la nostra organització està constantment buscant noves substàncies que, per al nostre procés productiu, siguin cada vegada millors.

Àmbit Transversal

L’àmbit transversal engloba l’objectiu 16, “Pau, Justícia i Institucions sòlides”, l’objectiu 9, “Innovació” i el 17, “Aliança per als objectius”. Aquest apartat conté diferents aspectes de cada objectiu.

En l’objectiu 16, “Pau, Justícia i Institucions sòlides“, a través dels procediments interns d’assetjament i de el sistema de Compliance que tenim implantat, som capaços de complir alguns dels objectius que proposa aquest objectiu. Mitjançant el Compliance podem determinar que som una organització transparent i eficaç perquè tenim mecanismes de control per afrontar els possibles riscos que podem trobar dins d’un grup de treball.

En el 9, “Innovació“, estem ampliant les nostres instal·lacions i volem modernitzar les estructures existents perquè siguin més sostenibles i eficients. Seguirem fomentant la innovació mitjançant l’I + D de l’organització i les col·laboracions que duem a terme amb altres centres externs.

Dins de l’objectiu 17, “Aliança per als objectius” vam participar constantment en augmentar l’intercanvi de coneixements en matèria de ciència, tecnologia i innovació, buscant sempre la millora contínua que ens permeti desenvolupar tecnologies ecològicament racionals.

Assumint aquests objectius serem coherents en complir les necessitats i expectatives de tots els nostres treballadors, col·laboradors i clients, i serem capaços de cuidar el nostre planeta sense renunciar a l’propi creixement d’una manera sostenible.

Si vols consultar més informació sobre els objectius de desenvolupament sostenible 2030 pots fer clic a el següent botó:

#reshapingdentistry

FORMULARI

Inscripció del curs

FORMULARI

Programa de investigación